Baanbrekend onderzoek op Kennispark Twente

Op de innovatiecampus Kennispark Twente vind je verschillende gerenommeerde onderzoeksinstituten, laboratoria en onderzoeksfaciliteiten waar baanbrekend onderzoek wordt gedaan. Ook als bedrijf kun je daar volop gebruik van maken.

Wereldwijd bekende onderzoeksinstituten en -centra op de innovatiecampus zijn:

  • MESA+, het grootste nanotechnologie instituut in Nederland.
  • MIRA, Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde.
  • CTIT, instituut voor ICT-research in context.
  • Thermplastic Composites Research Center, een open innovatie, research- en development center gericht op de ontwikkeling van toepassingen met thermoplastische composieten.

Recent kwamen daar de vestigingen van twee gerenommeerde Duitse onderzoeksinstituten bij.

Duitse instituten kiezen voor Enschede

De recente komst van twee vooraanstaande Duitse onderzoeksinstituten bewijzen de aantrekkingskracht van Twente. Vanaf maart 2017 bundelen twee top UT-onderzoeksgroepen en twee Max Planck-instituten hun krachten in het nieuwe Max Planck Center for Complex Fluid Dynamics. Het gaat om onderzoek naar complexe verschijnselen in de vloeistofdynamica. Fraunhofer, Europa’s grootste non-profitorganisatie voor toegepast onderzoek, zette begin dit jaar met de UT en Saxion het Fraunhofer Project Center op en zet in op de ontwikkeling van productietechnologieën voor slimme producten. De nauwe samenwerking met het bedrijfsleven moet zorgen dat de R&D-inspanningen leiden tot vlotte en succesvolle implementatie in de praktijk.

Faciliteiten op Universiteit Twente

De verschillende onderzoekscentra die aanwezig zijn op Kennispark Twente bieden ondernemers tal van mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek of het gebruiken van onderzoeksfaciliteiten. In The Gallery is alles aanwezig om een bedrijf tot een succes te maken. Van bedrijfsruimtes en laboratoria tot snelle toegang tot kennis en kunde om een uniek concept te vertalen in een succesvolle onderneming. Onderdeel van The Gallery is het DesignLab van Universiteit Twente. Door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op een innovatieve manier te vertalen, dragen ze bij aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en problemen. DesignLab wordt gebruikt door studenten en onderzoekers, maar richt zich ook expliciet op samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief