Engineering for a resilient world

De Verenigde Naties stelden ambitieuze en inspirerende ontwikkelingsdoelen op voor onze wereld. Deze Sustainable Development Goals zijn op alle landen van toepassing, niet alleen op ontwikkelende landen. Beëindigen van armoede en honger, omgaan met klimaatverandering, zorgen voor schoon water en goede sanitaire voorzieningen, verantwoorde productie en consumptie en duurzame steden en gemeenschappen. Stuk voor stuk uitdagingen die vragen om brede perspectieven, een andere manier van werken en nieuwe middelen. Technologische ontwikkelingen, ook op de innovatiecampus Kennispark, spelen een belangrijke rol in de oplossingen voor deze uitdagingen. Samen dragen we bij aan het versterken van onze veerkracht en weerbaarheid.

Onderzoek bij de Universiteit Twente

Als ‘engineers of resilience’ zet Universiteit Twente onderzoek, onderwijs en valorisatie in om wereldwijde en lokale capaciteit te ontwikkelen om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken. Wetenschappers, docenten en studenten houden zich bij Universiteit Twente bezig met drie vitale kennisgebieden die bijdragen aan ‘engineering for a resilient world’. • Data Onderzoekers ontwikkelen nieuwe datatechnologieën waarmee ze nieuwe inzichten, kennis en informatie over oorzaken en gevolgen kunnen ontsluiten. • Technologie De cross-disciplinaire aanpak, waarin ‘science-based engineering’ een grote rol speelt, leidt tot technologieën die directe impact hebben daar waar het er toe doet. • Mensen UT integreert in al haar werk wetenschap en technologie met sociale en gedragswetenschappen. Zo zijn ze er zeker van dat de oplossingen die ze ontwikkelen, aansluiten bij de wensen van gebruikers.

Universiteit Twente werkt samen met publieke en private organisaties om effectieve, praktische en veerkrachtige oplossingen te ontwikkelen. Hiermee bereiden ze steden, gemeenschappen en individuen op een goede manier voor op een onvoorspelbare en veranderlijke toekomst. Enkele voorbeelden van projecten:

• RiverCare Een multidisciplinair onderzoeksprogramma in rivierbeheer. Doel is om veranderende riviersystemen in de komende 10 tot 50 jaar beter te begrijpen, in het voordeel van mens, economie en ecologie. • The STARS Consortium Het onderzoeksinitiatief van de Universiteit Twente, gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation, richt zich op het versterken van de economieën van sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. Door - met geavanceerde sensortechnologie en aardobservatiegegevens - kleine boeren te helpen betere oogsten te realiseren. • SCALAR Dit ERC Starting Grant-project gaat over kustregio’s die door klimaatverandering te maken krijgen met andere risicopatronen waardoor de sociaal-economische ontwikkeling wordt verstoord. Samen met diverse partners ontwikkelt de Universiteit Twente simulatiemodellen die het aanpassingsvermogen in kaart brengt– zowel op individueel als op gemeenschappelijk niveau.

ITC: instituut voor geo-informatiewetenschappen en aardobservatie

Bij de faculteit Geo-informatiekunde en aardobservatie (ITC) van Universiteit Twente is kennis van geo-informatiebeheer direct beschikbaar en wordt deze voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid. Met onderwijs, onderzoek en projectdiensten draagt de faculteit bij aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en toepassing van geografische informatiesystemen (GIS) voor het oplossen van problemen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief