Shaping our world with smart materials

Onze maatschappij staat voor complexe vraagstukken. Denk aan uitdagingen in gezondheidszorg en energie tot digitalisering en logistiek. Slimme en functionele materialen kunnen bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. Daarom zoeken we voortdurend naar nieuwe materialen met eigenschappen die nu nog niet bestaan. Onze eisen? Lichter, veelzijdiger, makkelijker te verwerken en te onderhouden. Natuurlijk milieuvriendelijker en duurzaam. En voorspelbaar in hun gedrag en levensduur. Door het manipuleren van de bouwstenen van de natuur – atomen en moleculen – zijn we in staat deze materialen te maken.

Op Kennispark doet de UT fundamenteel onderzoek naar smart materials en vind je toonaangevende bedrijven die nieuwe materialen inzetten. Ook Saxion Hogeschool verricht binnen haar eigen lectoraat onderzoek naar smart functional materials.

Onderzoek bij de Universiteit Twente

Universiteit Twente loopt voorop in het onderzoek, onderwijs en valorisatie binnen de materiaalkunde. Het onderzoek dat de UT-wetenschappers uitvoeren gaat over de grenzen van diverse disciplines. Daarbij werken ze samen met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven. Zo ontdekken ze materialen die nieuwe functionaliteiten kunnen combineren met voorspelbaar gedrag. UT combineert wetenschap en techniek met sociale wetenschappen. Zo wordt er bij het creëren van materialen van de toekomst met een scherp oog gekeken naar de behoeften en wensen van mensen, bedrijven en maatschappij. Domeinen waarop de UT actief is zijn onder andere:

Nanomaterialen

Een veelbelovende toepassing is dat van de neuroforme computers. Deze computers, die zijn geïnspireerd op de werking van onze hersens hebben ongekende snelheid, tegen maar een fractie van het huidige energieverbruik. UT-wetenschappers werken samen met toonaangevende chipsfabrikanten, zoals ASML en Zeiss. Ook in fotolithografie, materiaalanalyse, ruimtetelescopen en microscopen is UT een gamechanger. Het bekende MESA+ instituut is de plek waar veel van deze onderzoeken plaatsvinden.

Biomedische materialen

Nieuwe biomedische materialen bieden grote kansen voor de gezondheidszorg. UT werkt bijvoorbeeld aan een technologie die het mogelijk maakt om zieke organen en beschadigd weefsel in het lichaam te herstellen. Lees meer over het membraan dat Type 1 diabetes patiënten beter zou kunnen maken.

Engeneering materials

Nieuwe kunststoffen en composieten ontwikkelt de UT in het speciale ThermoPlastic Composites Research Center (TPRC). Hier werken ze onder andere aan lichtere en sterkere materialen voor de lucht- en ruimtevaart. Het expertisecentrum is opgericht door Boeing, Fokker Aerostructures, Ten Cate Advanced Composites en Universiteit Twente.

Smart functional materials bij Saxion

Smart functional materials zijn overal en worden vandaag de dag steeds duurzamer, slimmer en functioneler. De textielindustrie innoveert met nieuwe technologie, slimme materialen en duurzame processen. Dankzij praktijkgericht onderzoek in samenwerking met bedrijven, onderzoekers en studenten, ontwikkelt het lectoraat Smart Functional Materials van Saxion innovatieve concepten en producten.

SaXcell from workwear to workwear

In 2011 ontwikkelden onderzoekers van het lectoraat Smart Functional Materials de innovatieve SaXcell vezel. SaXcell, een afkorting voor Saxion cellulose, wordt gemaakt door het chemisch recyclen van afvalkatoen. Oude kleding wordt duurzaam verwerkt in een nieuwe vezel. In de afgelopen jaren is de SaXcell vezel verder ontwikkeld, geoptimaliseerd en opgeschaald. Lees meer over de volgende stap met deze vezel.

Verder lezen over Smart materials

Nieuws over Smart materials vind je op de website van de Universiteit Twente en op de site van Saxion.

Meld je aan voor de nieuwsbrief