Dit is een oproep op verzoek van de Ondernemersvereniging Kennispark aan ondernemers op Kennispark.

Behoud keurmerk Veilig Ondernemen, jouw mening is van belang

Drie jaar geleden heeft het Kennispark het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen. De Gemeente, Politie, Brandweer en de Ondernemersvereniging Kennispark willen blijven samenwerken om het Kennispark "schoon, heel en veilig" te houden. Door middel van deze samenwerking kan uw bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit Keurmerk wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie met medewerking van MKB Nederland.

De Ondernemersvereniging Kennispark gaat zich weer inspannen om het Keurmerk te behouden. De werkgroep heeft dan ook de ambitie uitgesproken om de komende drie jaar te blijven samenwerken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. De Ondernemersvereniging gaat in samenwerking met de betrokken partijen aan de slag en levert praktisch alle inspanningen om het certificaat te behouden, maar….

Uw mening over het bedrijventerrein is daarbij van zeer groot belang.

De werkgroep verzoekt u daarom vriendelijk deze enquête vóór uiterlijk 15 april 2018 in te vullen. Dit vergt slechts enkele minuten van uw tijd, maar u verschaft hiermee de werkgroep een duidelijk beeld van wat er leeft op het bedrijventerrein. Mede door uw opmerkingen kan de werkgroep in de komende drie jaar maatregelen gaan uitvoeren om het terrein nog "schoner en veiliger" te krijgen/te houden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven.

De enquête kunt u via de volgende link invullen: https://mkbnl.socratos.net/direct/kennispark1 (Let op het gebruik van “https” in plaats van “www”).

Als u in groten getale uw mening geeft over de naar uw inzicht te nemen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van uw bedrijventerrein en dat tijdig doet, zijn wij in staat om hiermee snel aan de slag te gaan. De Ondernemersvereniging en partners rekenen op uw steun!

Rob de Koning
Voorzitter Ondernemersvereniging Kennispark

Meld je aan voor de nieuwsbrief