Kennispark Twente werkt op dit moment aan een nieuwe gebiedsstrategie om gestalte te geven aan de ambities van het gebied. Door de samenwerkende partners is gekozen voor een flexibele strategie, zodat er snel en gericht gestuurd kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Een speciaal opgericht strategieteam zet in opdracht van de stuurgroep de gebiedsstrategie in de steigers. Zij plaveien het pad naar een stevige plek in de top van innovatiecampussen in Nederland en Europa. Dit draagt bij aan de gewenste banenontwikkeling en een Twentse economie die floreert als nooit tevoren. Maar… zij kunnen het niet alleen. De gebiedsstrategie komt tot stand mede namens u, onder andere via expertsessies.

Eerste expertsessies in juni en juli: denk mee!

Thema’s De expertsessies zijn onderverdeeld in thema’s. Deze thema’s vormen de dragende pijlers van de gebiedsstrategie. Op elk thema nodigt het strategieteam 'key players' uit die input willen geven voor de gebiedsstrategie.

Meedenken Wilt u ook meepraten tijdens deze expertsessies? Meld u aan! Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw visie op het gebied Kennispark. De eerste expertsessies staan gepland voor juni en juli. Iedere nieuwe sessie wordt bij events aangekondigd. Voor actuele data adviseren we je Facebook, Linkedin en Twitter goed in de gaten te houden.

Aanmelden & onderwerpen Aanmelden kan via mail bij Mark van der Rijst, projectmanager: m.vanderrijst@enschede.nl.

Expertsessies waar u zich voor in kunt schrijven:

  • Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit
  • Financiering
  • Duurzaamheid
  • Internationalisering
  • Battle for talent
  • Profilering & Hotspots
  • Communicatiestrategie
  • Monitoring

Data zijn afhankelijk van de beschikbaarheid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief