De afgelopen weken heeft een aantal expertsessies plaatsgevonden over de thema’s Battle for talent, Internationalisering, Duurzaamheid, Doelgroepen, Financiering en Ruimtelijke ordening/mobiliteit. Deze sessies leveren belangrijke bouwstenen voor de gebiedsstrategie van Kennispark Twente die eind dit jaar wordt gepresenteerd.

Expertsessies als belangrijke bouwstenen voor de gebiedsstrategie

Uit alle sessies bleek dat er veel energie is om mee te denken over de strategie. De sessies leverden goede ideeën op om de potentie van Kennispark Twente samen te benutten.

Eén kernvraag kwam daarbij steeds weer terug: hoe zorgen we dat we als Kennispark aantrekkelijk blijven voor talent en dat bedrijven zich hier willen vestigen of blijven? Het is logisch en ook gezond dat een deel van het in Enschede opgeleide talent zich, na een periode van kennisuitwisseling en ontwikkeling, weer verspreidt over Nederland en de rest van de wereld. Zolang Kennispark en Twente als regio op hun beurt weer genoeg talent aantrekken.

Battle for talent als verbindende thema

De aantrekkelijkheid van Kennispark als de rode draad is een optelsom van veel verschillende zaken: zoals fysieke aantrekkelijkheid door mooie (duurzame) gebouwen en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte die uitlokt tot ontmoeting. Ook zijn, goede faciliteiten voor start-ups, stimulering van innovaties door investeringen, sterke opleidingen die aansluiten op de bedrijven (en vice versa) en laagdrempelig contact tussen talent en bedrijf, van groot belang. Zo is de ‘Battle for talent’ een thema dat andere thema’s met elkaar verbindt. Over één ding waren eigenlijk alle deelnemers aan de expertsessies het eens: alleen door bundeling van de krachten met alle gebruikers van Kennispark kunnen we de ‘battle’ met andere kennisregio’s succesvol voeren.

Wilt u deelnemen aan een van deze sessies? Houd deze website in de gaten of stuur een e-mail waarin u uw interesse kenbaar maakt naar m.vanderrijst@enschede.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief