Ben jij boegbeeld en organisatiebouwer tegelijk? Kun jij een gebiedsstrategie vertalen in concrete acties om een slagvaardige organisatie op te bouwen? Dan ben jij misschien wel de kwartiermaker die ons helpt om tot medio 2019 te bouwen aan een duurzame, economische toekomst voor Kennispark Twente.

Gezocht: Kwartiermaker Kennispark Twente

Toplocatie voor ondernemend talent en innovatie

Kennispark Twente in Enschede is dé toplocatie voor ondernemend talent en innovatie in Twente. Onlangs formuleerden de betrokken partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven de ambities voor Kennispark. In 2030 zijn we een thuisbasis voor innovatief talent en kennisvalorisatie. Een bakermat van nieuwe marktleiders. Een community voor continu ontwikkelen en innoveren. En wereldwijd verbonden. Dit vraagt om een kleine, slagvaardige gebiedsorganisatie. En dat is jouw eerste opdracht als kwartiermaker: Het op- en inrichten van de gebiedsorganisatie Kennispark.

Dat betekent:

a) leidinggeven aan de gebiedsorganisatie en de betrokken medewerkers van partners;

b) bijdragen aan de strategie en financiering van de gebiedsorganisatie voor langere termijn;

c) opstellen en uitvoeren van een PR- en communicatiestrategie;

d) werven van personeel en trekker van de uiteindelijke regie-organisatie;

e) vergroten van draagvlak en actieve betrokkenheid van partijen op Kennispark.

Je tweede opdracht is: Uitvoeren van activiteiten in het kader van de gebiedsstrategie

Dat betekent:

a) je bent opdrachtgever richting partners, voor uitvoering van activiteiten voor Kennispark;

b) je regisseert of organiseert aanvullende activiteiten voor het uitwisselen van kennis en het aantrekken en behouden van talent;

c) je bent tijdelijk het boegbeeld van Kennispark: je ontvangt bezoekende delegaties en vertegenwoordigt Kennispark regionaal, landelijk en internationaal.

Het resultaat van jouw inspanning:

Achter de schermen is een efficiënte, professionele gebiedsorganisatie actief. Het doel van de organisatie is de samenwerking in het gebied versterken, regie voeren op de gebiedsontwikkeling en het sturen op de uitvoering van de gebiedsstrategie. Daarnaast bouw je aan een constructieve samenwerking met ondernemers in het gebied, waarbij enkele van hen als ambassadeur van het gebied optreden. Ook zet je de eerste stappen in de samenwerking tussen ondernemers en opleidingen. Dat doe je niet alleen, je werkt onder andere nauw samen met partners van de organisatie en met Novel-T. Medio 2019 staat de basisorganisatie en kun jij je boegbeeld-taken overdragen aan de trekker van de organisatie die je zelf gescout hebt.

Deze opdracht past bij jou als je:

• minimaal tien jaar ervaring hebt in een leiderschapsrol (als ondernemer of eindverantwoordelijke binnen een bedrijf);

• net zo makkelijk de directierol aanneemt als de mouwen opstroopt om een event te organiseren;

• bij voorkeur bekend bent met de politiek-bestuurlijke omgeving en de academische wereld in Overijssel en of in elk geval beschikt over goede netwerkvaardigheden;

• goede resultaten hebt behaald bij het ontwikkelen en realiseren van (nieuwe) concepten in een complexe omgeving;

• ervaring hebt met gebiedsontwikkeling en het ontwikkelen van publiek-private samenwerking;

• vanuit inhoud, overtuiging en gunfactor mensen en partijen kan verbinden;

• zowel de wetenschappelijke wereld als de maakindustrie en ICT boeiend vindt;

• Nederlands en Engels spreekt en je ook redt in het Duits.

Ook op jou van toepassing: WO-werk- en denkniveau, ondernemend, resultaatgericht, netwerker, verbinder, hands-on mentaliteit, gedreven, enthousiast, veerkracht, inspirerend en plezierig.

Wat. is je startpunt?

De samenwerkende partners op Kennispark Twente zijn Universiteit Twente, gemeente Enschede, provincie Overijssel en bedrijven uit het gebied. Samen vormen ze de stuurgroep gebiedsontwikkeling Kennispark Twente. Deze stuurgroep is jouw opdrachtgever. Je werkt in eerste instantie met een team van mensen vanuit gemeente, provincie, UT en bedrijven (projectmanagement, projectmedewerkers, communicatie). Dit team startte al een aantal activiteiten vanuit de gebiedsstrategie. Jullie werken nauw samen met partners, met name Novel-T en Twente Branding. In afstemming met betrokken ontwikkelaars en beleggers kom jij tot een organisatie en financieringsmodel voor de fysieke gebiedsontwikkeling. Je krijgt veel operationele vrijheid om snel en slagvaardig te handelen. De organisatie dient (uiteindelijk) financieel zelfstandig te opereren.

Budget voor deze opdracht

Je gaat werken op inhuurbasis in opdracht van de gemeente Enschede, waarbij de Stuurgroep Kennispark je primaire aanspreekpunt en opdrachtgever is. We schatten in dat je minimaal vier dagen in de week als kwartiermaker Kennispark werkt. De opdracht loopt tot medio 2019. Voor de kwartiermaker is een budget gereserveerd dat past bij de zwaarte en importantie van deze opdracht.

Over Kennispark Twente

Kennispark Twente is een van de acht belangrijke innovatiecampussen van Nederland. Hier draait alles om talent! Samen met bedrijven komen talenten naar Kennispark Twente om zich verder te ontwikkelen. Kennis zetten zij met een ‘high tech, human touch-benadering’om in innovatieve toepassingen. Wij onderscheiden ons wereldwijd door de onderlinge samenwerking met andere hightech toplocaties in Twente, onze ondernemende houding en de combinatie van stedelijke dynamiek en groene ruimte. Op onze innovatiecampus is de beste en meest ondernemende technische universiteit van Nederland gevestigd: Universiteit Twente. Ondernemers, overheid, onderzoekers en onderwijs werken nauw samen om talent een goede toekomst te bieden in ons gebied, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en oplossingen.

Ben jij de organisatiebouwer die Kennispark verder brengt?

Dan horen we graag van je. Stuur je motivatie voor 17 augustus 2018 naar: Erik Rouwette, programmamanager Kennispark Twente, vacature@kennispark.nl. De gesprekken zijn op 11 september gepland. Je opdracht start zo snel mogelijk na de gesprekken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief