Op woensdag 22 november vertrok een delegatie voor een inspiratiereis van twee dagen naar ‘Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof’ in Berlijn. Met als doel om de belangrijkste lessen van één van de grootste, succesvolste en meest dynamische innovatiecampussen van Europa mee te nemen in de afrondende fase van de gebiedsstrategie Kennispark Twente. De delegatie bestond uit leden van de stuurgroep Kennispark, vertegenwoordiging van de ondernemersvereniging en leden van het strategieteam.

Adlershof inspiratiebron voor Kennispark Twente

De lokale private gebiedsorganisatie van Adlershof, WISTA management had een voor de delegatie passend programma voorbereid waarin sleutelpersonen op Adlershof hun kennis en perspectief over het functioneren en succes van de innovatiecampus deelden. Aan bod kwamen onderwerpen als:

• Building clusters and innovation networks; • PR-strategy and branding; • Incubators on Adlershof; • The technology centres.

Grote slagkracht voor WISTA

Opvallend voor de delegatie was de ruimte die WISTA management kreeg in hun ontwikkelopdracht. Zo kregen zij een groot deel van de 4,2 km2 dat het gebied bestrijkt in eigendom. Met de opbrengsten van de grond (pacht, verkoop) en het vastgoed (huur) hebben zij een ontzettend grote slagkracht en financieren zij een belangrijk deel van hun activiteiten. Zo begeleidt WISTA starters vanaf startup naar volwassen fase met voorzieningen en diensten zoals business support, coaching, marketing, acquisitie, internationalisering, events en ook vastgoed. Nieuwe en gevestigde ondernemers op Adlershof committeren zich en voelen zich verbonden met het sterke profiel en de branding van het gebied. Met een fee dragen zij ook financieel bij aan de gemeenschappelijke voorzieningen in het gebied.

IMG 6785

Reflectie op de inspiratiereis

Eric van Nugteren van de ondernemersvereniging Kennispark ziet de rol van de ondernemers als een belangrijke succesfactor voor Adlershof: “Telkens weer hoor je terug in het verhaal van Adlershof dat het van belang is om de politiek op de lange termijn mee te hebben, maar dat de ondernemers centraal staan in alle activiteiten”.

Mike Verkouter, startup ambassador van Novel-T viel iets anders op: “Als wij onszelf vergelijken met Adlershof mogen we trots zijn op het krachtige ecosysteem dat wij al hebben opgebouwd hier in Twente. Om onze positie te verstevigen zullen we moeten blijven investeren in noodzakelijke elementen als human capital en talentontwikkeling”.

De juiste ingrediënten

Patrick Welman, wethouder economische ontwikkeling van de gemeente Enschede, over de inspiratiereis naar Berlijn: “Ondanks dat de schaalgrootte anders is, heeft de reis ons het vertrouwen gegeven dat we met Kennispark Twente over de juiste ingrediënten beschikken om tot een dynamiek te komen die naar verhouding vergelijkbaar is met Adlershof in Berlijn”.

De inspiratiereis leverde een positieve bijdrage aan de keuzes die in de komende periode nog worden gemaakt voor de gebiedsstrategie van Kennispark Twente. Via onze nieuwsbrief houden we u uiteraard op de hoogte van de voortgang van de gebiedsstrategie.

Meld je aan voor de nieuwsbrief