Ondernemers, studenten en startups hebben in de afgelopen weken op verschillende manieren een inkijk gegeven in hoe zij het Kennispark beleven en benutten. Zo is er een Walking Workshop georganiseerd in het DesignLab met als hoofdvraag aan studenten: ‘What is your ideal employer like and what keeps you in Twente?’. Ondernemende studenten zijn bevraagd tijdens de Start-up-BBQ van Novel-T en de eerste interviews met ondernemers in het gebied in het kader van ‘Students on tour’ hebben plaatsgevonden. Deze uitkomsten bieden al nuttige inzichten voor de gebiedsstrategie Kennispark.

Hoe wordt Kennispark beleefd?

Willen is één, vinden is twee

Gelukkig! De meeste studenten, ondernemers en startups onderkennen de kracht van het Kennispark. Studenten mikken op een stageplaats bij een leuk innovatief bedrijf, ondernemers azen op de grootste talenten om te blijven ontwikkelen en startups maken graag gebruik van de goede faciliteiten om de eerste serieuze stappen te zetten.

Wat ook opvalt, is dat veel studenten geen idee hebben wie die bedrijven zijn ‘aan de overkant van de straat’. Terwijl veel ondernemers niet precies weten hoe ze juist dát UT-, ROC- of Saxiontalent vinden dat bij hun past. En studentondernemers ervaren een grote kloof tussen hun eigen netwerk en de gevestigde bedrijven. Zo blijkt, willen is één, vinden is twee. Maar waar een wil is, is een weg. Hoe ziet die weg eruit? Deel je goede ideeën met ons.

Meld je aan voor de nieuwsbrief