In de Grolsch Veste gaf de stuurgroep donderdag 20 juli een dertigtal ondernemers een inkijkje in de strategieontwikkeling voor het gebied Kennispark Twente. Leo van den Ende, Mirjam Bult en Patrick Welman lichtten daar namens de stuurgroep toe welke richting zij zien voor de toekomst van Kennispark. Dit filmpje geeft een korte impressie van de Sneak Preview. Om de richting van de strategie en het gebiedsconcept voor Kennispark Twente te visualiseren is een cartoontekening gemaakt. Klik [hier] voor een uitgebreide toelichting op deze visualisatie. Leo van den Ende deed in zijn bijdrage de oproep aan alle ondernemers om de doorstroming van talent tussen bedrijven onderling zo optimaal en laagdrempelig mogelijk te maken in de toekomst.

Impressie Kennispark Sneak Preview

Na de presentatie van de stuurgroep, vertelde Bob Vos van IT-bedrijf Switch over zijn beeld van wat nodig is om talent te binden en boeien. Zijn beelden van Kennispark 2.0 gaan over een combinatie van de functies leren, studeren, werken, vermaken, wonen en winkelen. En hij gaf zijn weergave op wat de student van de toekomst verwacht van bedrijven: werken aan gave projecten. Vincent Tekelenburg van Unipartners vertelde over het door studenten gerunde adviesbureau dat aan studenten kansen biedt ervaring op te doen in het bedrijfsleven tijdens hun studie. Tom Schreurs sloot het inhoudelijke programma af met een pitch over wat FC Twente voor bedrijven kan betekenen als het gaat om het aantrekken en binden van talent, bijvoorbeeld via Esports. Meer weten? Neem contact op met Tom Schreurs via t.schreurs@fctwente.nl of via 06-15044555.

Bekijk hier de film van de eerste Kennispark Sneak Preview

Visualisatie van de conceptstrategie

Tijdens Kennispark Sneak Preview is de visualisatie van gebied Kennispark getoond als resultaat van de eerste maanden van het strategietraject (zie afbeelding hieronder). De visualisatie brengt in één oogopslag zowel een gebiedsconcept, gebiedsstrategie als ambitie van Kennispark in beeld. De visualisatie vormt de weerslag van vele gesprekken en interviews met ondernemers, studenten, bestuurders en professionals binnen het gebied. In de komende periode hopen we met uw hulp deze aan te kunnen scherpen tot een door het gebied gedragen beeld.

Invent, prove, grow - rule the world

De visualisatie laat een dynamische innovatiecampus zien in een groene omgeving waar de 4 o’s - onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en overheid – in één uniek gebied samenkomen.

Kennispark staat voor: INVENT, PROVE, GROW. Kennispark onderscheidt zich door twee elkaar versterkende bewegingen:

  1. Aan de ene (linker)kant de beweging van (fundamenteel) onderzoek tot nieuw product of dienst; (fundamenteel) onderzoek leidt tot het uitvinden van nieuwe producten, technieken en diensten die vervolgens worden getest en verbeterd tot nieuwe producten of diensten.
  2. Aan de andere (rechter)kant de beweging van starters en groeiers tot volwassen bedrijven. Zij maken op Kennispark hun ontwikkeling door en profiteren maximaal van de mogelijkheden die de innovatiecampus te bieden heeft.

Deze bewegingen leiden tot producten, mensen, diensten en bedrijven die wereldwijd betekenis hebben binnen de niches van Kennispark. De ambitie is zonneklaar: RULE THE WORLD - Kennispark is buitengewoon aantrekkelijk door de nabijheid van een grote talentenpool, de ondersteuning en faciliteiten om te kunnen groeien en de combinatie van hightech, ‘human touch’ en de Twentse mentaliteit van aanpakken. De uitdaging voor de toekomst is om aantrekkelijk te blijven en nóg aantrekkelijker te worden voor talent en bedrijven, in het licht van de ‘battle for talent’ die gaande is.

Wat vindt u?

Uw ideeën over de toekomst van Kennispark blijven we graag horen. Stuur een e-mail naar m.vanderrijst@enschede.nl om met ons in contact te komen. Eind augustus en begin september organiseren we nog een aantal expertsessies in het kader van de gebiedsstrategie. Houdt hiervoor de website www.kennispark.nl in de gaten. Daarnaast organiseren we op woensdagmiddag 20 september het Kennispark Festival, dus zet deze datum alvast in uw agenda.

Meld je aan voor de nieuwsbrief