De plannen voor de doorontwikkeling van Kennispark Twente krijgen hun eerste concrete uitwerking in het DEMCON Technology Center. High-end technologieleverancier DEMCON start komend voorjaar met de bouw van haar nieuwe technologiecentrum.

Nieuwbouw Demcon Technology Center start voorjaar 2018

Directeur Dennis Schipper is blij met deze nieuwbouw op de thuisbasis: “We kunnen hier nog met honderden mensen groeien; daarvoor gaan we nu de huisvesting realiseren.” Patrick Welman, wethouder Economie & Werk van de gemeente Enschede, is al even ambitieus: “Samen met alle betrokken partijen op Kennispark Twente streven wij naar een duurzame economische ontwikkeling. Om nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid te creëren en het benodigde talent te kunnen aantrekken en behouden, leggen wij de lat hoog op Kennispark.”

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie provincie Overijssel: “Kennispark Twente zorgt voor versterking en vernieuwing van onze regionale economie. Dit is een goed voorbeeld van hoe huisvesting zich aanpast aan de wensen van ondernemers zodat zij optimaal kunnen ondernemen en bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid. En het bevordert innovatie door bedrijvigheid te verbinden met de kennis van Universiteit Twente”.

Het Enschedese DEMCON maakt met vestigingen in alle windstreken van ons land een onstuimige ontwikkeling door en telt nu ruim 450 medewerkers. Om ruimte te bieden voor verdere groei in de komende jaren, breidt DEMCON op de thuisbasis uit. Komend voorjaar gaat op de Innovatiecampus Kennispark Twente de eerste schop de grond in voor het DEMCON Technology Center. De nieuwbouw komt aan de Hengelosestraat, op de plek waar binnenkort het Bedrijfstechnologisch Centrum (BTC) wordt gesloopt.

Tijdens de Twente Top van zaterdag 16 december complimenteerde wethouder Patrick Welman de aandeelhouders en commissarissen voor het ruimte bieden aan deze nieuwe ontwikkeling. Ook wijst hij op het belang om dit betekenisvolle moment in de geschiedenis van Kennispark te markeren: “Deze eerste business incubator van Nederland heeft veel voor Kennispark en de regio betekend en het is belangrijk dat we daarbij stilstaan op het moment dat het pand daadwerkelijk gesloopt wordt”.

Nieuwbouw

In maart 2018 begint de bouw van het DEMCON Technology Center, dat ruimte gaat bieden voor honderden medewerkers. Het technologiecentrum, 5.000 m2, omvat een metrologisch demo- en servicecentrum, een instrumentmakerij, een prototyping workshop, schone assemblageruimte voor (medische) apparaten, kantoren en een logistiek centrum. Tevens komt er een experience center Smart Industry, waarin DEMCON laat zien welke mogelijkheden de digitalisering biedt voor de high-tech industrie. Smart Industry houdt in dat er uit machines en apparaten heel veel data – en dus informatie – zijn te halen die gebruikt kunnen worden om producten en bedrijfsprocessen slimmer, efficiënter en flexibeler te maken.

Herstructurering

De nieuwbouw is een eerste uitwerking van de plannen voor Kennispark Twente, een van de acht innovatiecampussen van nationaal belang. Deze eerste stap is mogelijk gemaakt doordat de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) het BTC-gebouw heeft aangekocht. Van Hijum licht toe: “We hebben als provincie de HMO opgericht om samen met gemeenten en ondernemers bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden in Overijssel te revitaliseren. Een gebiedsgerichte aanpak van topwerklocaties zorgt ervoor dat hun waarde behouden blijft of zelfs gaat groeien. Kennispark kan zeker groeien, want de regio is ongekend succesvol in het omzetten van technologische kennis in nieuwe bedrijvigheid. Maar dan moeten wij nu wel werk maken van revitalisering, zodat wij ons via Kennispark in de toekomst nog krachtiger kunnen richten op versterking en vernieuwing van het bestaande mkb in heel Oost-Nederland.”

Duurzame economische ontwikkeling

Voor de revitalisering en doorontwikkeling van Kennispark Twente stellen gemeente Enschede, provincie Overijssel, Universiteit Twente, Novel-T en het bedrijfsleven op Kennispark Twente samen een gebiedsstrategie op. “Wij streven naar een duurzame economische ontwikkeling van het gebied”, verklaart de Enschedese wethouder Patrick Welman. “Met verouderde gebouwen als het BTC is het gebied toe aan een nieuwe impuls. We willen hier het vestigingsklimaat van de toekomst creëren, met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling: transparante gebouwen, veel openbare ruimte, ontmoetingsplekken en een levendige atmosfeer door kleinschalige horeca, detailhandel en wellicht ook wonen. De combinatie van stedelijkheid en groen zorgt ervoor dat hier een compleet aanbod voor kenniswerkers komt. Om nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid te creëren en het benodigde talent te kunnen aantrekken en behouden, leggen wij de lat hoog voor Kennispark. Deze ambities werken we uit in de gebiedsstrategie en leggen we uiteindelijk vast in bijvoorbeeld het bestemmingsplan.”

Samenwerking

Een belangrijke doelstelling van de gebiedsstrategie is de werelden van de UT en het bedrijfsleven nog steviger met elkaar te verbinden. Dat zegt Mirjam Bult, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UT: “Op inhoudelijke speerpunten zoals medische technologie, digitale samenleving, slimme materialen en fotonica hebben we op ons Kennispark de hele keten bij elkaar. Van fundamenteel onderzoek tot en met werkende producten. We hebben jong tot en met senior talent dicht bij elkaar. Allemaal met ondernemen, onderzoeken en ontwerpen in hun DNA. We zitten samen in een compact gebied, open en groen met veel (sport)voorzieningen. De lijnen zijn kort, het informele netwerk stevig en de maatschappelijke betrokkenheid groot. We gebruiken faciliteiten samen, zoals de high tech factory, het nanolab, het designlab, het tech4peoplelab en The Gallery. We doen challenges samen, zoals het greenteam, het roboteam, electric superbike team, het solar boat team en het solar team. Door onze ontwikkel-, groei- en experimenteer ambitie nu ook samen expliciet te maken, te synchroniseren en in fysieke zin kracht bij te zetten kunnen we onze potentie ten volle benutten. En zijn we aantrekkelijk genoeg voor talent, investeringen en ambassadeurs.”

Succesfactor

Samenwerking is volgens Dennis Schipper de belangrijkste succesfactor van Kennispark Twente. “Je hebt hier al een sterke verwevenheid van de UT en veel van haar spin-offs. De mensen kennen elkaar en komen makkelijk tot samenwerking. Daardoor heb je hier een plezierig ecosysteem waarin bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen. Natuurlijk hebben we hier onze technologische sterktes – denk aan mechatronica, nanotechnologie, medische technologie robotica en fotonica – maar het is vooral de intensieve samenwerking die van Kennispark één grote innovatiemotor maakt. De nieuwe plannen versterken dat en ons technologiecentrum is daarin een eerste stap. In het nieuwe pand kunnen we aan allerlei innovaties werken, spannende dingen doen met onze medewerkers en klanten, en de samenwerking met andere high-tech bedrijven en de UT intensiveren. Komend najaar vieren we ons 25-jarig bestaan. Dan willen we het DEMCON Technology Center officieel in gebruik nemen.”

17-1081-3d-1-12-2017-2

Meld je aan voor de nieuwsbrief