Zeker 100 miljoen euro wordt er de komende jaren geïnvesteerd in het deelgebied Hengelosestraat op Kennispark Twente. Inmiddels zijn er negen bedrijven die zich willen vestigen in dit deel. Maar wat is de status van deze ontwikkeling, voorheen wel eens aangeduid als ‘deelgebied Demcon’? Programmaleider gebiedsontwikkeling Kennispark Erik Rouwette van de gemeente Enschede geeft duidelijkheid over de stand van zaken.

Ontwikkeling deelgebied Hengelosestraat: wat is de status?

Onder de werktitel ‘deelgebied Hengelosestraat’ heeft gemeente Enschede een maand geleden de rol als regievoerder en kwaliteitsbewaker overgenomen van HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel). De planvorming van het gebied heeft dezelfde hoge ambities als die we met het gehele gebied nastreven en waarvoor we nu een ontwikkelstrategie aan het maken zijn. Samen met de ondernemers gaan we gas geven, om de groei op te vangen met voldoende huisvesting voor werknemers.

Tijdelijke huisvesting

Voor een aantal bedrijven is er nu tijdelijke huisvesting geregeld. Onder andere Proleit en Switch IT vestigden zich onlangs al aan de Institutenweg. “Zij schuiven door zodra het eerste kantoorgebouw aan de Hengelosestraat gereed is. Als eerste wordt de productiehal van Demcon gebouwd. Die moet eind 2018 in gebruik worden genomen. Delen van het eerste kantoorgebouw worden zo snel mogelijk daarna opgeleverd.

Extra kantoren

Naast de productiehal komen er ook extra kantoorgebouwen. “Op de hoek van de Auke Vleerstraat/ Hengelosestraat wordt een imposant complex gebouwd. Bestaande uit losse kantoorgebouwen die allemaal verbonden zijn met één groot atrium in het midden. Voor het hele gebied hebben we een conceptplan opgesteld waarin ook de ‘Flow of Innovation’ is opgenomen. Daar is men bijzonder enthousiast over, dus het is nu zaak om samen met alle eigenaren van het gebied - HMO, de gemeente Enschede en BVD Invest - te bepalen wie wat gaat ontwikkelen en hoe we de opbrengsten en kosten verdelen. Daarna kunnen we op zoek gaan naar partijen die de plannen verder uitwerken en realiseren. Ik verwacht dat we daar deze zomer nog meer over kunnen communiceren.”

Kennisinstellingen en bedrijven verbinden

De ambities van Kennispark Twente gaan verder dan extra kantoren en de productiehal. Rouwette noemt als voorbeeld de afstand tussen de kennisinstellingen en de bedrijven: “Deze zijn nu behoorlijk van elkaar gescheiden. Dat terwijl ze elkaar ongelooflijk veel te bieden hebben, meer nog dan ze nu denken. Om studenten, onderzoekers en bedrijven beter met elkaar in contact te brengen is het idee om voorzieningen zoals horeca, sport en huisvesting voor studenten en expats te realiseren in het deelgebied.”

“En die behoefte is er”, vervolgt Rouwette. “De UT heeft een toenemende vraag naar extra huisvesting door de verdere internationalisering. Het deelgebied moet daarom, als het ware, een mix van bruisende stedelijkheid en veel groen worden: dat is hoe Kennispark Twente uiteindelijk voor meer spontane ontmoetingen tussen studenten, onderzoekers en bedrijven gaat zorgen. We staan nu aan de vooravond om die kans met beide handen te grijpen.”

Er is nog plek

Het eerste kantoorgebouw is inmiddels voor ongeveer 80% gevuld door partijen die nu al hebben aangegeven zich daar te willen vestigen. Daarnaast biedt het deelgebied nog meer ruimte voor het realiseren van kantoren. Er is dus nog plek als bedrijven zich ook op deze A-locatie in Twente willen vestigen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Alfred Stobbelaar van de gemeente Enschede. “Het zal de doorontwikkeling van de innovatiecampus Kennispark Twente alleen maar versnellen”, zo eindigt Stobbelaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief