De eerste sloopwerkzaamheden van de Technohal - voorheen Artez - zijn inmiddels begonnen. Begin 2019 moet het gebouw in gebruik worden genomen, onder andere door studenten van de opleidingen biomedische technologie en technische geneeskunde. Maar hoe ziet de concrete invulling van de Technohal er eigenlijk uit? En wat betekent de renovatie van de Technohal voor de bedrijven op Kennispark Twente? We spraken met managing director Technical Medical Centre Remke Burie en projectmanager Facilitair Bedrijf Dorien van der Aa.

“Technohal zet Kennispark Twente nog meer op de kaart”

Klaar voor The internet of things

Een van de belangrijke pijlers voor de renovatie van de Technohal is dat het voorbereid moet zijn op The internet of things. Projectmanager Dorien van der Aa: “We hebben daar concreet nog geen specifieke invulling voor, het is wel zo dat de voorbereidingen zijn getroffen om hier goed en effectief op in te spelen. Als je kijkt naar wearables bijvoorbeeld, die zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen of floppen zelfs volledig. Bij een pand zoals de Technohal moet je dus goed nadenken over schaalbaarheid. Het is beter om eerst het complete plaatje helder te hebben, voordat je overgaat tot de invulling van details.”

‘Verduurzaming’ in gang gezet

De transitie naar een duurzaam en slim gebouw is volop in gang gezet: de zonnepanelen zijn ingekocht en het plan om hemelwater te bufferen ligt klaar. “Het meest duurzame is natuurlijk dat we de kern van het bestaande gebouw behouden”, licht Remke Burie toe. “Daarnaast wordt al het nieuwe meubilair circulair ingekocht. Bestaand meubilair wordt aangepast en eventueel nieuw meubilair is gemaakt van gebruikte materialen. ”

Groei opvangen eerste prioriteit

Volgens Remke Burie komt de Technohal op het juiste moment. “Er is sprake van een sterke groei van het aantal studenten en onderzoeksgroepen in het cluster Health. Het is dan ook verstandig om die groei op te vangen door daar voldoende faciliteiten tegenover te stellen. Verder is het goed dat er nu één centrale plek komt, je bent daarmee als cluster veel zichtbaarder voor bedrijven en dat is gezien de groei in medische technologie wel passend. Kijk bijvoorbeeld naar Demcon, ongeveer de helft van hun omzet halen ze uit de ontwikkeling van medische technologie. Daarnaast zit meer dan de helft van alle nieuwe UT spin-offs in de medische hoek. Dat zegt wel wat over de groei op dit gebied en de potentie voor de komende jaren.”

Kennisdeling tussen bedrijven en studenten

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de universiteit wordt een belangrijke pijler. “De Technohal is al met al een boost voor het complete ecosysteem van Kennispark Twente en het regionale bedrijfsleven”, bevestigt Remke Burie. “Door het organiseren van bijvoorbeeld workshops willen we de kennisdeling tussen wetenschappers, bedrijven en studenten stimuleren. En kennisdeling is juist een van de bepalende factoren die de innovatiekracht van het cluster Health naar een hoger niveau tilt.”

Meer innovatie door hybride operatiekamer

Een tweede stimulans voor innovatie is de ontwikkeling van het simulatiecentrum. “De Technohal krijgt een hybride operatieruimte waarin bedrijven nieuwe technologie testen. Op die manier ontstaat er nog meer ruimte voor innovatie. Het ‘doortesten’ van nieuwe technologie betekent namelijk dat je veel meer kunt aansturen op kwaliteit. Bovendien krijg je op die manier sneller nieuwe technologie op de markt, omdat je kinderziektes vroegtijdig er uithaalt. En juist in de medische technologie is de garantie van kwaliteit essentieel.”

Nagebouwd huis als testruimte

De hybride operatiekamer is niet de enige testruimte die er komt. “De zorg verplaatst zich steeds meer naar huis door de komst van onder andere wearables. Het is dan van belang dat je nieuwe technologie kunt testen in een omgeving die daar ook in past. Daarom ontstond destijds ook het idee om een woonhuis na te bouwen als een soort real-life testruimte voor bijvoorbeeld wearables. Stel je eens voor dat we een slimme bril bedacht hebben die mensen met dementie ondersteunt bij het zelfstandig thuis wonen. Hoe handig is het dan om deze ook in een echte praktijksituatie te testen? Met dit soort faciliteiten zullen we het nieuwe TechMed Centre van de UT worden, en daarmee Kennispark Twente nog meer op de kaart zetten.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief