Donderdagavond 22 februari was de lancering van de gebiedsstrategie van Kennispark Twente waar ongeveer 100 Kennispark-ondernemers, partners, studenten en beslissers - van UT, gemeente en provincie - op afkwamen. Frank Kresin opende de avond als gastheer en managing director van het inspirerende DesignLab. In de met statafels ingerichte grote open ruimte ontstonden al snel de eerste gesprekken over het reilen en zeilen in het gebied. Het doel van de avond liet zich vatten in één centrale vraag: wat vinden de beslissers en ondernemers op het Kennispark van de nieuwe koers die Kennispark Twente wil varen?

Terugblik op de lancering van de gebiedsstrategie

Koppositie terugwinnen

De gebiedsstrategie werd eerst kernachtig neergezet met een filmpje en een toelichting van de stuurgroep. Daarin kwamen ook een aantal ambitieuze actuele bouwprojecten op Kennispark aan bod. Wethouder Patrick Welman opende vervolgens het gesprek: “Alle elementen zijn aanwezig op Kennispark om de voorsprong die we als dé innovatieve regio van Europa ooit hadden weer terug te winnen.”

Hulp van ondernemers essentieel

Het binden van talent en het creëren van werkgelegenheid lopen als een rode draad door die ambitie. “Om daar op een goede manier invulling aan te geven, hebben we de hulp nodig van alle ondernemers”, vertelt Patrick Welman. “Hebben we zaken gemist? Wat moeten we toevoegen aan het gebied? Mijn oproep aan alle ondernemers is daarom ook vooral om zoveel mogelijk mee te (blijven) denken en vaker het gesprek op te zoeken. Zowel over de gebiedsstrategie die er nu ligt als de uitvoeringsstappen die we met elkaar gaan zetten. Deze avond is daar het startsein voor.”

20180222-KennisparkWeb-0032

Een gebied voor en door bedrijven

Managing director Dennis Schipper van Demcon signaleert genoeg kansen om Kennispark naar een volgend niveau te brengen: “We moeten toewerken naar een compacter gebied zodat er verbindingen ontstaan voor het ecosysteem dat we zo graag willen. Met het Demcon Technology Center en Sanderink Research Center zal die compactheid gevoed worden.” Dennis Schipper benadrukt dat het absoluut geen tweede binnenstad moet worden: “Het moet een gebied zijn voor en door bedrijven. Horeca, detailhandel en wonen dragen bijvoorbeeld bij aan de ambitie om talent te behouden voor de regio. We leiden nu goed op, maar talent behouden voor de regio leek tot nu toe niet altijd even makkelijk. Die trend moeten we doorbreken.”

Ontmoetingen stimuleren

Een reactie uit het publiek vat de uitdaging waar Kennispark voor staat goed samen: “Uiteindelijk zijn het dus de ontmoetingen die het ecosysteem versterken en talent behouden voor de regio. Hoe willen we die ontmoetingen dan gaan stimuleren?” Volgens CEO van Sigmax Leo van den Ende zijn functies zoals horeca en wonen een onderdeel van die stimulerende factor: “Bedrijven moeten breder kijken dan hun eigen bedrijf. Als talent zich ergens niet op zijn plek voelt, dan is het aan ons bedrijven om te zoeken naar een plek waar dit talent wel optimaal wordt benut.”

20180222-KennisparkWeb-0002

Open houding en pro-activiteit essentieel

Volgens Peter Spekreijse - CEO van ict-bedrijf Root - raakte Leo van den Ende daarmee de kern: “Het gaat uiteindelijk om de mensen. Zij moeten met plezier naar hun werk gaan en graag willen werken voor een bedrijf. Wat dat betreft klopt het uitgangspunt helemaal. Wij gaan nu ook kijken hoe we daar als Root een bijdrage aan kunnen leveren. Een proactieve instelling en open houding van alle bedrijven op het Kennispark is volgens mij namelijk de sleutel om de volgende stap te zetten.”

Toegankelijkheid voorzieningen voor jonge ondernemers en studenten vergroten

Manager van Swapfiets Enschede-Hengelo Jeroen Jansen van Rosendaal ziet de rol van jonge ondernemers en studenten ook als een belangrijke factor, naast de open houding van grote bedrijven: “Natuurlijk moeten bedrijven zich openstellen. Vanuit die invalshoek vind ik het toevoegen van horeca een goed idee. Maar hoe krijgen we de studenten en jonge ondernemers ook daar? De mobiliteit binnen de omgeving speelt daarin denk ik een belangrijke rol.” De focus op incubators vindt Van Rosendaal een goede ontwikkeling, maar hij signaleert ook een andere behoefte: “Uiteindelijk willen studenten en jonge ondernemers gewoon een goedkoop kantoor of een plek om te werken. Ik denk dat daar nog wel een kans ligt om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van dat soort plekken te vergroten.”

20180222-KennisparkWeb-0049

Investeren in horeca, wonen en detailhandel

Thijs Geerdink directeur van Nerds & Company wierp een soortgelijke behoefte op: “Ik weet überhaupt niet zo goed waar welke startups zitten, wellicht zouden we daar ook eens naar moeten kijken?” Directievoorzitter van Novel-T Jaap Beernink trekt het breder: “Het succes van Kennispark Twente zit ‘m uiteindelijk in het verbinden van groot en klein. Om dat te bereiken moeten we nu investeren in het verder ontwikkelen van het ecosysteem. Horeca, wonen, detailhandel: dat zijn toch wel drie belangrijke terugkerende elementen die dat ecosysteem versterken. Peter Spekreijse van Root voegt daaraan toe: “Het is nu ook wel zaak om de lege plekken in het gebied op te vullen met nieuwe bedrijven. De vraag naar horeca, wonen en detailhandel zal daarmee alleen maar toenemen.”

Incubator 3.0 voor meer cohesie

Eddy van Hijum van de Provincie Overijssel rondt af: “Uiteindelijk gaat het er ook om dat we Kennispark beter verkopen aan de wereld. Het introduceren van nieuwe markten en het betrekken van investeringsfondsen zijn daarin net zo belangrijk als het toevoegen van voorzieningen zoals wonen, horeca en detailhandel.” Mirjam Bult, college van bestuur van de UT: “De basis daarvoor is gelegd. De uitdaging is nu om nóg meer verbindingen te gaan leggen. Ik zie dan bijvoorbeeld een ‘Incubator 3.0’ voor mij waarin niet clusteren, maar de cohesie tussen bedrijven, studenten en ondernemers doorslaggevend gaan zijn voor de toekomst van het gebied.”

20180222-KennisparkWeb-0112

Kom in beweging!

Wethouder Patrick Welman benadrukt dat de behoeftes van bedrijven daarin de komende tijd een doorslaggevende rol gaan spelen: “Mijn oproep aan alle Kennisparkers blijft daarom ook dezelfde: help ons, we kunnen het namelijk echt niet alleen. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Kennispark, laat je ideeën achter via strategie@kennispark.nl en kijk waar je een bijdrage kunt leveren. Dat kan bijvoorbeeld ook door aan te sluiten bij goede initiatieven die er al zijn. Ik geloof echt dat we op die manier onze koppositie in Europa weer terugkrijgen.”

Gebiedsstrategie enthousiast ontvangen

Na de laatste woorden van Patrick Welman werd er met champagne geproost op de toekomst van Kennispark Twente. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er door alle aanwezigen nagepraat. Studenten van het Dreamteam - ook hosts van diezelfde avond - gingen in gesprek met Kennispark-ondernemers over hun studie, ondernemerschap en hun kijk op de gebiedsstrategie. Ook aanwezig waren ‘The University Innovation Fellows’, ‘The Tiny Giants’ en het RoboTeam Twente, die veel bekijks trokken met hun uitrolbare veld en voetbalrobots. Bij het verlaten van het DesignLab werd aan alle aanwezigen gevraagd hun eerste reactie op de gebiedsstrategie achter te laten. De resultaten voegden we samen in onderstaande diagram.

Kennispark@2x

Meld je aan voor de nieuwsbrief