Het zal veel ondernemers op Kennispark niet ontgaan zijn; tijdens thuiswedstrijden van FC Twente wordt het openbare gebied in de zone tussen de Hengelosestraat en het spoor mede gebruikt door bussen uit de regio die er supporters afzetten en parkeren tijdens de wedstrijd. Zoals u ook weet is het gebied volop in beweging en zijn er tal van (geplande) ontwikkelingen. Dit heeft invloed op de locaties waar de bussen wel en niet kunnen staan. De belangrijkste wijziging voor komend voetbalseizoen is dat P11 niet meer bruikbaar is als parkeerplaats en dat de bussen die daar parkeerden nu elders in het gebied zullen moeten staan. In dit nieuwsitem leest u meer over de nieuwe locaties en het proces dat is doorlopen om tot deze oplossing te komen.

Wijziging parkeren regiobussen FC Twente op Kennispark

Parkeersituatie seizoen ’17 / ‘18

De capaciteit van P11 bedroeg ongeveer 30 bussen waardoor het een flinke uitdaging was om tot een oplossing te komen waarbij alle bussen in de buurt van het stadion zouden kunnen parkeren. Na het onderzoeken van meerdere opties hebben FC Twente, DEGA, de gemeente en de hulpdiensten ervoor gekozen om de bussen volgend seizoen in de volgende straten te laten parkeren: Palatijn, Institutenweg N-Z en O-W, Thermen, Hengelosestraat Zuidzijde (tussen Palatijn en Institutenweg) en het UT-terrein als buffer bij extra benodigde capaciteit. Bij het parkeren van de bussen zullen alle bedrijven bereikbaar blijven, waarbij logischerwijs wel rekening gehouden moet worden met verkeershinder op wedstrijddagen.

De afwegingen

Voor zowel FC Twente als de gemeente had het de voorkeur om een oplossing te zoeken waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt zou worden van bestaande parkeerterreinen, om zo het gebied waar de bedrijven gevestigd zijn zoveel mogelijk vrij te houden van bussen. Om logistieke redenen en de beperkte draagkracht van een aantal parkeerterreinen bleek het niet mogelijk hier gebruik van te maken voor de bussen uit de regio. Zodoende is er voor gekozen dichtbij de situatie te blijven zoals deze het afgelopen seizoen is geweest.

In gesprek met ondernemers

In het proces om tot een oplossing voor komende seizoen te komen hebben FC Twente, de gemeente Enschede en Dega gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers. Een aantal ondernemers heeft regelmatig overlast gehad van supporters, waarbij het vooral ging om wildplassen en het achterlaten van afval. FC Twente en de gemeente hebben in samenwerking met de hulpdiensten hierop maatregelen genomen in de vorm van extra toezicht en het plaatsen van plaskruizen en afvalbakken. Omdat deze maatregelen de overlast beduidend verminderden, zullen deze ook volgend seizoen genomen worden. FC Twente en de gemeente Enschede vinden het belangrijk om in gesprek te blijven om het dynamische en veelzijdige gebied voor alle (type) gebruikers aantrekkelijk te houden.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft aan de hand van dit nieuwsitem kunt u afhankelijk van het onderwerp terecht bij de volgende personen:

Het proces: de keuzes en gesprekken met ondernemers

Communicatie rondom en tijdens wedstrijden

Meld je aan voor de nieuwsbrief