Ambities voor Kennispark Twente

Innovatiecampus Kennispark is volop in ontwikkeling. Ondernemers, overheid en kennisinstellingen werken op dit moment samen aan een sterk internationaal profiel voor de campus. De bestendiging van een duurzame toekomst voor innovatiecampus Kennispark wordt vertaald naar een nieuwe ontwikkelstrategie. Ondertussen zijn er ook al plannen in uitvoering. De Herstructuringsmaatschappij Overijssel (HMO) geeft leiding aan de nieuwe inrichting van 'Deelgebied Hengelosestraat'. In dit gebied breidt het bedrijf DEMCON uit en komen een zestal nieuwe bedrijven, waaronder Switch IT Solutions, MetricControl, Convergence Industry, Winkels Techniek en ProLeiT. Ook in de openbare ruimte gebeurt er van alles: tijdens het Flow Festival werd de Flow of Innovation geopend, de verbindingsroute voor fietsers en voetgangers tussen Station Kennispark en Universiteit Twente.

Patrick Welman

“De waarde van Innovatiecampus Kennispark voor de regio is enorm. Er liggen volop kansen om onze positie in Europa uit te breiden. Die kansen leiden tot meer duurzame arbeidsplaatsen op alle niveaus. Dit vraagt om een daadkrachtige aanpak!”

Lees meer

Edward Niemeijer

“De Flow of Innovation is veel meer dan een wandel- en fietsverbinding. Het pad moet een attractie worden, iets leuks om met de kinderen naartoe te gaan.”

Lees meer

Werken aan een ontwikkelstrategie

Voor de toekomst van Kennispark Twente wordt op dit moment gewerkt aan een ontwikkelstrategie. Deze geeft richting aan internationale positionering en gebiedsontwikkeling, afgestemd op het regionale innovatie-ecosysteem. In co-creatie werken overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen met de bedrijven op dit moment samen aan deze strategie. Ook studenten zijn onderdeel van het proces. Met als resultaat een gezamenlijk perspectief voor de lange termijn, inclusief een economisch en ruimtelijk programma. Het plan beschrijft ook hoe de sturing en uitvoering kan worden georganiseerd.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

is aanjager van innovatie op Kennispark Twente