Ambities voor Kennispark Twente

Innovatiecampus Kennispark is volop in ontwikkeling en heeft grote ambities. Ondernemers, overheid en kennisinstellingen bouwen verder aan een sterk internationaal profiel voor de campus. De bestendiging van een duurzame toekomst voor innovatiecampus Kennispark is vertaald naar een nieuwe gebiedsstrategie. Ondertussen zijn er ook al plannen in uitvoering. In samenwerking met de Herstructuringsmaatschappij Overijssel (HMO) wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van 'Deelgebied Hengelosestraat'. In dit gebied breidt het bedrijf DEMCON uit en komen een zestal nieuwe bedrijven, waaronder Switch IT Solutions, MetricControl, Convergence Industry, Winkels Techniek en ProLeiT. Ook in de openbare ruimte gebeurt er van alles met de opening van de Flow of Innovation tijdens Flow Festival, de opening van de fietsenstalling en fontein bij station Kennispark en de aanleg van de fietssnelweg F35 en fietsbrug.

Patrick Welman

“De waarde van Innovatiecampus Kennispark voor de regio is enorm. Er liggen volop kansen om onze positie in Europa uit te breiden. Die kansen leiden tot meer duurzame arbeidsplaatsen op alle niveaus. Dit vraagt om een daadkrachtige aanpak!”

Lees meer

Edward Niemeijer

“De Flow of Innovation is veel meer dan een wandel- en fietsverbinding. Het pad moet een attractie worden, iets leuks om met de kinderen naartoe te gaan.”

Lees meer

Een gebiedsstrategie voor en door Kennispark

In februari 2018 is de gebiedsstrategie voor Kennispark Twente gelanceerd. Deze geeft richting aan internationale positionering en gebiedsontwikkeling, afgestemd op het regionale innovatie-ecosysteem. In co-creatie werken overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen met de bedrijven op dit moment samen aan deze strategie. Ook studenten zijn onderdeel van het proces. Met als resultaat een gezamenlijk perspectief voor de lange termijn op hoofdlijnen. Op diverse deelonderwerpen vraagt deze uitgezette koers om uitwerking. Hiermee zijn we al van start gegaan.

Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief