Gebiedsstrategie Kennispark Twente: toplocatie voor ondernemend talent en innovatie

Vol trots presenteren wij - Stuurgroep Kennispark - de gebiedsstrategie voor de innovatiecampus Kennispark Twente. Wij nodigen hiermee alle partijen op Kennispark uit om zich aan te sluiten bij deze strategie, zodat wij gezamenlijk kunnen bouwen aan een sterke en toekomstbestendige innovatiecampus die een belangrijke bijdrage levert aan de regionale economie van Twente.

Gebiedsstrategie ter vervanging masterplan

Nu de economie wereldwijd aantrekt wordt talent in hoog tempo zeer schaars. Daarom is dit het moment om als universiteit, ondernemers en overheden de krachten te bundelen om de positie van Kennispark Twente in de strijd om het talent te verstevigen. Oude kaders, zoals het masterplan gebiedsontwikkeling Kennispark Twente uit 2009 voldoen niet meer. Alleen door gezamenlijk te kiezen voor één koers kunnen we bouwen aan een duurzame economische toekomst voor Kennispark Twente. Daarom is op 22 februari 2018 de gebiedsstrategie voor Kennispark officieel gelanceerd met als titel: ‘Kennispark Twente: toplocatie voor ondernemend talent en innovatie’. Voor een korte eerste indruk van de gebiedsstrategie kun je het volgende filmpje bekijken. Je kunt de volledige gebiedsstrategie onderaan deze pagina downloaden.

Download de gebiedsstrategie

Resultaat van intensief proces en samenwerking

Deze strategie is het resultaat van een proces dat ongeveer een jaar heeft geduurd. In dat jaar zijn via grote aantallen interviews, expertsessies, workshops en evenementen de visies en meningen van alle gebruikers van het gebied opgehaald. Van studenten en medewerkers tot hoogleraren en directeuren van bedrijven en onderzoeksinstituten. De daaruit resulterende input is gecombineerd met analyse van de beschikbare data over het gebied. Samen met ingeschakelde experts over economische en ruimtelijke campusontwikkeling heeft een kernteam van mensen van de Universiteit Twente, Novel-T, gemeente Enschede en provincie Overijssel in opdracht van de stuurgroep gebiedsontwikkeling Kennispark Twente deze strategie tot stand gebracht. Dit is bijzonder, want niet alleen is het voor het eerst dat de 4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden) in één co-creatie een koers voor Kennispark uitzetten, het is ook voor het eerst dat daarbij integraal zowel de hardware (gebouwen, openbare ruimte, infrastructuur) als de software (mensen, samenwerking, profiel) worden meegenomen.

De twee pijlers van de gebiedsstrategie

Pijler 1 is het versterken van ons internationaal profiel en merk. Als Kennispark gaan we ons profileren op de thema’s waarin de universiteit en de bedrijven sterk zijn. Op onderdelen zijn we al wereldleider en dat gaan we vaker en beter communiceren.

Pijler 2 is het bouwen aan een dynamische toplocatie. Eén gebied met één gemeenschappelijke en hoogwaardige uitstraling. Door het toevoegen van wonen, horeca en detailhandel en het organiseren van steeds meer evenementen, stimuleren we levendigheid, overdag en ‘s avonds.

Uitvoering van de strategie

De koers die in deze strategie is uitgezet is een koers op hoofdlijnen die uitwerking vraagt op diverse deelonderwerpen. Met deze gebiedsstrategie wordt een basis gelegd voor de tactische besluitvorming bij de deelnemende partners over uitvoeringsonderdelen van de strategie. Een stap die vaak nodig is voordat er tot daadwerkelijke uitvoering kan worden overgaan.

In 2018 worden al veel zichtbare stappen gezet, van het opstellen en uitvoeren van een PR- en communicatieplan tot het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan. Daarnaast wordt binnenkort van start gegaan met een aantal ambitieuze projecten op Kennispark.

Deel je nieuws met andere Kennisparkers!

Er gebeurt veel op Kennispark en als community is het belangrijk om elkaar en geïnteresseerden van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden. Kijk daarom regelmatig op kennispark.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina, als je dat nog niet hebt gedaan. Heb je zelf nieuws dat je graag wilt delen met andere Kennisparkers of ga je graag met ons in gesprek over de gebiedsstrategie of een ander onderwerp? Stuur dan een e-mail naar strategie@kennispark.nl.

Download de gebiedsstrategie

Meld je aan voor de nieuwsbrief