Stuurgroep, kerngroep en strategieteam van Kennispark Twente

De samenwerkende partners van Kennispark Twente zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep: Universiteit Twente, gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Novel-T en de CEO’s van Demcon en Sigmax. De stuurgroep heeft een aantal rollen. Zij is opdrachtgever voor het vernieuwen van het huidige masterplan naar een nieuwe gebiedsstrategie, opdrachtgever van en besluitvormend over de gebiedsontwikkeling van Kennispark Twente en daarnaast stuurt de stuurgroep op algemene ontwikkelingen. Naast de stuurgroep is er ook een kerngroep. De kerngroep zorgt voor afstemming tussen publieke en private partners van Kennispark Twente en fungeert als klankbord en adviesorgaan voor de stuurgroep. Onderdeel daarvan is het leveren van input voor de nieuwe gebiedsstrategie. Deze gebiedsstrategie wordt vormgegeven door het strategieteam, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met de ondernemers en organisaties uit het gebied zelf wordt gezocht.

Stuurgroep

In de stuurgroep Kennispark zitten de volgende personen:

 • Patrick Welman - Portefeuillehouder Economie gemeente Enschede
 • Eddy van Hijum - Portefeuillehouder Economie GS Provincie Overijssel
 • Mirjam Bult - Portefeuillehouder Campus CvB Universiteit Twente
 • Dennis Schipper – Managing Director Demcon
 • Leo van den Ende – CEO Sigmax

Kerngroep

De volgende personen nemen deel aan de kerngroep:

 • Eelco Eerenberg - Portefeuillehouder Economie gemeente Enschede
 • Mirjam Bult - Portefeuillehouder Campus CvB Universiteit Twente
 • Han Wiendels – Herstructureringsmaatschappij Overijssel
 • Erik Rouwette – programmaleider gebiedsontwikkeling Kennispark Gemeente Enschede
 • Dennis Schipper – Managing Director Demcon
 • Leo van den Ende – CEO Sigmax
 • Erik van Nugteren – Ondernemersvereniging
 • Vertegenwoordiging Novel-T
 • Alfons Wispels – Raedthuys
 • Jan Pol – E-care
 • Thijs Geerdink – Nerds & Company
 • Wilma Toering - KienhuisHoving
 • Sander Nijenhuis - Fortes Group

Strategieteam

Om tot de gebiedsstrategie te komen is een strategieteam samengesteld. Zij verzamelden in interviews, expertsessies, workshops, events en vele gesprekken de input die heeft geleid tot de gebiedsstrategie. Ook na lancering blijven zij contactpersonen voor de implementatie van de strategie totdat deze rol op een andere wijze is belegd. Zij zijn te bereiken via strategie@kennispark.nl.

Het team bestaat uit de volgende personen:

 • Wim van de Griendt - Provincie Overijssel
 • Jantsje op de Hoek - Novel-T
 • Roelyn van der Hoek - Universiteit Twente
 • Erik Rouwette - Gemeente Enschede
 • Mark van der Rijst - Gemeente Enschede

Meld je aan voor de nieuwsbrief