Stuurgroep, kerngroep en strategieteam van Kennispark Twente

De samenwerkende partners van Kennispark Twente zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Demcon en Sigmax vertegenwoordigen de ondernemers. De stuurgroep heeft een aantal rollen. Zij is opdrachtgever voor het vernieuwen van het huidige masterplan naar een nieuwe ontwikkelstrategie, opdrachtgever van en besluitvormend over de gebiedsontwikkeling van Kennispark Twente en daarnaast stuurt de stuurgroep op algemene ontwikkelingen. Naast de stuurgroep is er ook een kerngroep. De kerngroep zorgt voor afstemming tussen publieke en private partners van Kennispark Twente en fungeert als klankbord en adviesorgaan voor de stuurgroep. Onderdeel daarvan is het leveren van input voor de nieuwe ontwikkelstrategie. Deze ontwikkelstrategie wordt vormgegeven door het strategieteam, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met de ondernemers en organisaties uit het gebied zelf wordt gezocht.

Stuurgroep

In de stuurgroep Kennispark zitten de volgende personen:

 • Patrick Welman - Portefeuillehouder Economie gemeente Enschede
 • Eddy van Hijum - Portefeuillehouder Economie GS Provincie Overijssel
 • Mirjam Bult - Portefeuillehouder Campus CvB Universiteit Twente
 • Jaap Beernink – Voorzitter stichting Novel-T
 • Dennis Schipper – Managing Director Demcon
 • Leo van den Ende – CEO Sigmax

Kerngroep

De volgende personen nemen deel aan de kerngroep:

 • Patrick Welman - Portefeuillehouder Economie gemeente Enschede
 • Mirjam Bult - Portefeuillehouder Campus CvB Universiteit Twente
 • Han Wiendels – Herstructureringsmaatschappij Overijssel
 • Erik Rouwette – programmaleider gebiedsontwikkeling Kennispark Gemeente Enschede
 • Dennis Schipper – Managing Director Demcon
 • Leo van den Ende – CEO Sigmax
 • Erik van Nugteren – Ondernemersvereniging
 • Vertegenwoordiging Novel-T
 • Alfons Wispels – Raedthuys
 • Jan Pol – E-care
 • Thijs Geerdink – Nerds & Company
 • Wilma Toering - KienhuisHoving
 • Sander Nijenhuis - Fortes Group

Strategieteam

Om de ontwikkelstrategie verder vorm te geven is een strategieteam samengesteld. Zij halen input op uit het gebied en interviewen key players op thema’s die de pijlers vormen voor de ontwikkelstrategie.

Het team bestaat uit de volgende personen:

 • Berry Roelofs - Buck Consultants
 • Wim van de Griendt - Provincie Overijssel
 • Jantsje op de Hoek - Novel-T
 • Roelyn van der Hoek - Universiteit Twente
 • Erik Rouwette - Gemeente Enschede
 • Mark van der Rijst - Gemeente Enschede

Daarnaast is extra expertise aan tafel gezet door de inzet van Buck Consultants en Kuiper Compagnons.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

is aanjager van innovatie op Kennispark Twente